n00b's lab @ FabLab Sarajevo

n00b's classrom for educational purposes about Unix & GNU/Linux

O učionici

Slika učionice:
FabLab Sarajevo učionica

Učionica FabLab Sarajevo

Program edukacije 2021

Raspored edukacijskih programa.


Edukacija u FabLab Sarajevo

Jul 2021 - Sarajevo FabLab
FabLab Sarajevo učionica

FabLab Sarajevo edukacija

U sklopu FabLab Sarajevo smo pokrenuli centar za edukaciju o slobodnim kompjuterskim programima i operativnim sistemima.

Plan i program su podijeljeni u 4 osnovne kategorije, Linux Esencijal, LPIC1, LPIC2 i FreeBSD Specialist.

Ideja je educirati polaznike iz određenih oblasti kao što su profesionalna upotreba slobodnih kompjuterskih programa, operativnih sistema i aplikacija u svakodnevnom radu.

Svaki polaznik kursa po završetku istog, bi trebalo da je spreman položiti ispit iz definirane oblasti.


n00b's lab @ FabLab Sarajevo 2020 - 2022 CopyLeft.

Mi ne koristimo kolačiće, ali kao što vidite vaša Internet protokol adresa 18.232.56.9 je sačuvana u našem izvještaju o posjetiocima ovih stranica.